Inspirerend Poppentheater

Goudse Giganten - april/september 2022

GRAAF FLORIS V

oogconstructie

kaasmeisje

Stichting
Popidou


Maart 2021 werd Stichting Popidou een feit. Een stichting met als doel om publiek te inspireren met nieuw te ontwikkelen verhalen en vormgevingen waarbij het poppenspel de toon voert. Voordat de stichting bestond heeft Popidou echter al een spraakmakende geschiedenis aan poppenevents opgebouwd.

Lange Tanden in het Theater

Momenteel werkt Popidou aan de familievoorstelling Lange Tanden 6+. Deze zal september 2022 de theaters in gaan. Het verhaal gaat over Stompje die onwijs wordt gepest met zijn ultra korte tandjes in Lange Tanden Land. De voorstelling brengt een Ode aan de Imperfectie en stelt hiermee de huidige issues aan de kaak betreffende het heersende schoonheidsideaal.

Drie acteurs/poppenspelers brengen een visueel spectakel boordevol muziek, meeslepend poppenspel en veel humor. Acteurs/spelers Janneke van Dooren, Siem van Leeuwen en Evert Josemanders. Poppen Popidou. Kleding Eva Arends. Script Karen van Holst Pellekaan. 

B&D Funding doet de subsidie aanvragen en George Visser is het impresariaat.

Goudse Giganten

Met de ‘Goudse Giganten‘ brengt Popidou een verrassende en indrukwekkende act voor Gouda750. Een negental sleutelfiguren uit de Goudse geschiedenis in de vorm van huizenhoge reuzenpoppen, zullen te zien zijn in de periode april/september 2022.  Popidou kwam hiermee recentelijk in het landelijk nieuws. De realisatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Gouda750. Meer info op https://gouda750.nl

popidou projecten

Video afspelen

Popidou bij SBS6

Wat een poppenkast! is een Nederlandse satirische poppenserie op SBS6, voor het eerst uitgezonden op vrijdag 8 april 2016 voor een publiek van 660.000 kijkers. In het programma worden karakteristieke poppenversies van bekende Nederlanders opgevoerd. De poppen zijn ontworpen en geproduceerd door Popidou.

Power Hour Puppets

DJ Villain en Deepack als karikatuur

Voor de speelfilm Power Hour The Movie produceerde Popidou een tweetal beweeglijke handpoppen van de Dj’s Villain en Deepack. Op hilarische wijze is te zien hoe de poppen uit hun dak gaan op hardstyle.

Cultureel Project met RphO

Petroushka met Poppen

In samenwerking met de Rotterdamse Doelen en het Rotterdam Philharmonisch Orkest verzorgde Popidou een voorstelling met mansgrote poppen tijdens het stuk Petroushka van Stravinsky.

Love The System

Absurditeit anno 2021

Living with Love the System is een project van een 4-tal absurde videoclips, geïnspireerd op the Young Ones. Een melange van heerlijke rariteiten op groovy tunes waarin de poppen van Popidou een prominente rol spelen.

Evert
Josemanders

Poppen en Theatermaker

Zijn leven lang is Evert geobsedeerd door gezichtsuitdrukkingen en karakters. Als kind speelde hij al vele, uiteenlopende typetjes. In zijn kunstvorm is overdrijving en uitlichten van imperfecties een belangrijk element. Hij laaft zich aan de stijl van het authentieke Russische en Belgische poppentheater maar heult ook met de archetypes en dramaturgie van Disney, Pixar en Laika.

De Stichting

Donec condimentum, augue nec tristique pharetra.

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN POPIDOU 2021-2023

1. INLEIDING

Stichting Popidou brengt innoverend  en vernieuwend poppentheater.
Wij streven ernaar om excellerend visuele producties te realiseren binnen het beeldend theaterlandschap in Nederland. Zowel in gebruik van de hoogwaardige en afwijkende materialen, als in technische vaardigheden in de kwaliteit van de afwerking. Stichting Popidou zoekt daarin de grenzen op in het vervaardigen van grote poppenformaten. 

2. TERMIJN BELEIDSPLAN

Dit initiële beleidsplan behelst de inzet en plannen tot juni 2023. Het wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld. In 2023 stelt Stichting Popidou een nieuw beleidsplan op basis van de gerealiseerde projecten en opgedane ervaringen.

3. MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

3.1 Missie 

Het (doen) ontwikkelen van het genre poppentheater in brede zin, om hiermee het publiek te (doen) inspireren met nieuwe verhalen en vormgeving. 

3.2 Visie 

Wij willen uitgroeien tot een (inter)nationaal poppentheater dat figuratief inventief is in het gebruik van materialen en beelden in eigen projecten en in samenwerkingen met andere organisaties en kunstvormen. Hiermee wil Stichting Popidou de artistieke dynamiek te vergroten. De interactie tussen beeld en drama is ons artistieke uitgangspunt.

3.3 Strategie

– Jaarlijks zal Stichting Popidou een nieuwe theatervoorstelling produceren voor de Nederlandse theaters; 

– Stichting Popidou zal evenementen initiëren en organiseren waarbij poppentheater een essentiële rol speelt. Dat kan ook workshops, lessen en cursussen betreffen;

– Stichting Popidou zal diverse activiteiten ontplooien om poppentheater onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek, zowel in traditionele – als in sociale media en platforms

4. ACTUELE ACTIVITEITEN

Stichting Popidou is in maart 2021 opgericht.
Het eerste project waarvoor wij actief zullen zijn is de realisatie van de viering van het 750-jarig bestaan van de stad Gouda in 2022 door het opzetten van een groots publiek poppenspektakel. De gemeente Gouda heeft uit de verschillende voorstellen voor dit project gekozen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een theatervoorstelling “Stompie”, die vanaf 2022 in de theaters te zien zal zijn.

5. FINANCIËN

Stichting Popidou heeft geen winstoogmerk. De inkomsten van stichting zullen bestaan uit subsidies, opbrengsten van voorstellingen en andere activiteiten en eventueel crowdfunding, donaties en giften. Daarmee willen we kostendekkend onze artistieke activiteiten kunnen realiseren en indien mogelijk verbreden en verdiepen. Er zal geen vermogen worden aangehouden anders dan voor realiseren van onze projecten. Er zal een administratie worden gevoerd waar de onkostenvergoedingen, de beheerskosten, het vermogen en de inkomsten zullen worden verantwoord per project evenals voor de jaarrekening.

BELONINGSBELEID

Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden.

De stichting heeft momenteel geen betaald personeel in dienst, mocht dit in de toekomst veranderen zal dat hier vermeld worden en transparant gemaakt worden in het financiële jaarverslag.

De stichting kan voor haar activiteiten gebruik maken van externe instellingen of bedrijven ten behoeve van het uitvoeren van de beoogde activiteiten. Deze zullen bij voorkeur op een “in kind” basis worden betrokken bij activiteiten van de stichting. Mocht dit niet mogelijk zijn zullen deze tegen een marktconform tarief betaald worden.

 

Contact

Popidou

RSIN/ 862397984

CONTACT/ Stichting Popidou, Jan Compagniestraat 8, 2801SX Gouda

EMAIL/ info@popidou.nl

TEL/ (+31)618094501

BSN/ NL862397984B01

BESTUUR/ Rob van de Lindeloof (voorzitter), Arjen de Groot (secretaris), Alexander van Sandick (penningmeester)