POPIDOU KOMT MET NIEUWE THEATERVOORSTELLING

De 11-jarige Stompie heeft het moeilijk. In zijn dorp zijn lange tanden in de mode en hij heeft korte stompjes. Hij gaat op reis naar de tandentovenaar in het verre Molvanië waar hem een spannend avontuur wacht.

Lange Tanden maakt op speelse wijze duidelijk hoe het voelt om je buitengesloten te voelen.

Drie veelzijdige acteurs brengen met hun poppen en muziek een ondeugende, interactieve 5+ familievoorstelling waar nog lang over gesmiespeld zal worden!

Zaterdag 21 januari 13.00 Theater Walhalla, Rotterdam

www.theaterwalhalla.nl

Zaterdag 25 februari 15.00 Fulcotheater, IJsselstein

www.fulcotheater.nl

Zondag 26 februari 13.30 De Goudse Schouwburg, Gouda

www.goudseschouwburg.nl

Zondag 5 maart 15.00, Theater de Breede Beek, Nijkerk

www.streamsbreedebeek.nl

Zondag 19 maart 14.30 Schouwburg Amstelveen, Amstelveen

www.schouwburgamstelveen.nl

boekingen via

https://www.burobannink.nl/maak-kennis-met-popidou/


GOUDSE GIGANTEN

Popidou haalt het landelijk nieuws met de ‘Goudse Giganten‘, een imposante straatact voor Gouda750. Een negental sleutelfiguren uit de Goudse historie in de vorm van vijf meter hoge reuzenpoppen, waren te zien in de periode april/september 2022. De realisatie werd mede mogelijk gemaakt door Fonds Gouda750. Meer info op https://gouda750.nl

MEER POPIDOU PROJECTEN

Video afspelen

Popidou bij SBS6

Wat een poppenkast! is een Nederlandse satirische poppenserie op SBS6, voor het eerst uitgezonden op vrijdag 8 april 2016 voor een publiek van 660.000 kijkers. In het programma worden karakteristieke poppenversies van bekende Nederlanders opgevoerd. De poppen zijn ontworpen en geproduceerd door Popidou.

Power Hour Puppets

DJ Villain en Deepack als karikatuur

Voor de speelfilm Power Hour The Movie produceerde Popidou een tweetal beweeglijke handpoppen van de Dj’s Villain en Deepack. Op hilarische wijze is te zien hoe de poppen uit hun dak gaan op hardstyle.

Cultureel Project met RphO

Petroushka met Poppen

In samenwerking met de Rotterdamse Doelen en het Rotterdam Philharmonisch Orkest verzorgde Popidou een voorstelling met mansgrote poppen tijdens het stuk Petroushka van Stravinsky.

Love The System

Absurditeit anno 2021

Living with Love the System is een project van een 4-tal absurde videoclips, geïnspireerd op the Young Ones. Een melange van heerlijke rariteiten op groovy tunes waarin de poppen van Popidou een prominente rol spelen.

Stichting Popidou

Donec condimentum, augue nec tristique pharetra.

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN POPIDOU 2021-2023

1. INLEIDING

Stichting Popidou brengt innoverend  en vernieuwend poppentheater.
Wij streven ernaar om excellerend visuele producties te realiseren binnen het beeldend theaterlandschap in Nederland. Zowel in gebruik van de hoogwaardige en afwijkende materialen, als in technische vaardigheden in de kwaliteit van de afwerking. Stichting Popidou zoekt daarin de grenzen op in het vervaardigen van grote poppenformaten. 

2. TERMIJN BELEIDSPLAN

Dit initiële beleidsplan behelst de inzet en plannen tot juni 2023. Het wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld. In 2023 stelt Stichting Popidou een nieuw beleidsplan op basis van de gerealiseerde projecten en opgedane ervaringen.

3. MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

3.1 Missie 

Het (doen) ontwikkelen van het genre poppentheater in brede zin, om hiermee het publiek te (doen) inspireren met nieuwe verhalen en vormgeving. 

3.2 Visie 

Wij willen uitgroeien tot een (inter)nationaal poppentheater dat figuratief inventief is in het gebruik van materialen en beelden in eigen projecten en in samenwerkingen met andere organisaties en kunstvormen. Hiermee wil Stichting Popidou de artistieke dynamiek te vergroten. De interactie tussen beeld en drama is ons artistieke uitgangspunt.

3.3 Strategie

– Jaarlijks zal Stichting Popidou een nieuwe theatervoorstelling produceren voor de Nederlandse theaters; 

– Stichting Popidou zal evenementen initiëren en organiseren waarbij poppentheater een essentiële rol speelt. Dat kan ook workshops, lessen en cursussen betreffen;

– Stichting Popidou zal diverse activiteiten ontplooien om poppentheater onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek, zowel in traditionele – als in sociale media en platforms

4. ACTUELE ACTIVITEITEN

Stichting Popidou is in maart 2021 opgericht.
Het eerste project waarvoor wij actief zullen zijn is de realisatie van de viering van het 750-jarig bestaan van de stad Gouda in 2022 door het opzetten van een groots publiek poppenspektakel. De gemeente Gouda heeft uit de verschillende voorstellen voor dit project gekozen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een theatervoorstelling “Stompie”, die vanaf 2022 in de theaters te zien zal zijn.

5. FINANCIËN

Stichting Popidou heeft geen winstoogmerk. De inkomsten van stichting zullen bestaan uit subsidies, opbrengsten van voorstellingen en andere activiteiten en eventueel crowdfunding, donaties en giften. Daarmee willen we kostendekkend onze artistieke activiteiten kunnen realiseren en indien mogelijk verbreden en verdiepen. Er zal geen vermogen worden aangehouden anders dan voor realiseren van onze projecten. Er zal een administratie worden gevoerd waar de onkostenvergoedingen, de beheerskosten, het vermogen en de inkomsten zullen worden verantwoord per project evenals voor de jaarrekening.

BELONINGSBELEID

Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden.

De stichting heeft momenteel geen betaald personeel in dienst, mocht dit in de toekomst veranderen zal dat hier vermeld worden en transparant gemaakt worden in het financiële jaarverslag.

De stichting kan voor haar activiteiten gebruik maken van externe instellingen of bedrijven ten behoeve van het uitvoeren van de beoogde activiteiten. Deze zullen bij voorkeur op een “in kind” basis worden betrokken bij activiteiten van de stichting. Mocht dit niet mogelijk zijn zullen deze tegen een marktconform tarief betaald worden.

 

Contact

Popidou

RSIN/ 862397984

CONTACT/ Stichting Popidou, Jan Compagniestraat 8, 2801SX Gouda

EMAIL/ info@popidou.nl

TEL/ (+31)618094501

BSN/ NL862397984B01

DIRECTIE/Evert Josemanders (artistiek directeur), Martine Ferment (zakelijk directeur)

BESTUUR/ Rob van de Lindeloof (voorzitter), Arjen de Groot (secretaris), Alexander van Sandick (penningmeester)